Nieuws

Nieuws

BLOS vluchten hot topic op UAV congres Londen

Op 15 en 16 november wordt in Londen ‘s werelds grootste ‘Commercial UAV congres’ gehouden, aldus de organisatoren. Behalve dat vrijwel alle toonaangevende UAV bedrijven in de wereld aanwezig zijn wordt aandacht besteed aan vele onderwerpen van deze wereld. Zo is het invoeren van BLOS vliegen (Beyond Line of Sight) een belangrijk onderwerp, omdat daar steeds meer vraag naar komt. De EASA kijkt eveneens naar de invoering van BLOS zodat industrie en regelgeving meer gelijk kunnen optrekken. Met alle beschikbare apparatuur van tegenwoordig is dat technisch ook goed mogelijk. Tijdens het congress zullen diverse partijen vertellen over hun ervaringen met BLOS.

Verruiming wetgeving vanaf 2018

De European Aviation Safety Agency (EASA) wil in 2018 de wetgeving voor inzet van professionele en commerciële RPAS verruimen op vele punten. RPAS die ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld Beyond Line of Sight (BLOS) en voor nachtvluchten ontstaan ook meer mogelijkheden. Zowel de systemen, bemanningen als organisaties zullen moeten voldoen aan zware eisen. De uiteindelijke ingangsdatum en inhoudelijk details zijn afhankelijk van EASA en de nationale luchtvaartautoriteiten.

Opsporing wietplantages

In de strijd tegen illegale drugs speelt het opsporen van wietplantages tussen bestaande gewassen inmiddels een belangrijke rol. Het blijkt relatief eenvoudig om tussen maïs of graan een gedeelte van het perceel vrij te maken voor wietteelt. Vaak weet de betreffende boer van niets, of komt er pas achter bij het oogsten dat er een kale plek is op het land. Dan is het al te laat want zijn de ‘wiet liefhebbers’ al gevlogen en kan men alleen maar constateren dat er illegale activiteiten hebben plaatsgevonden. Met drones zijn dit soort activiteiten vroegtijdig op te sporen, zeker als dergelijke inspecties worden gecombineerd met gewas- en bodemcontrole door een RPAS.

Orbiter upgrades

Producent Aeronautics (OEM) startte 17 jaar geleden de Orbiter serie met de kleinste versie ‘Orbiter 1’, die al gauw uitgroeide naar de Orbiter 2. Inmiddels is deze doorontwikkeld tot de 2b versie, welke wordt gebruikt door Air Data Europe. De 2b is de laatste uitvoering met als belangrijkste aanvulling de gecombineerde camerakop met een daglicht- en nachtzicht-camera (die ook tijdens de vlucht kan worden overgeschakeld). Daarnaast is dit toestel in staat om 100 km vanaf het grondstation te vliegen, waar geen enkele ander Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) in deze klasse toe in staat is. Ten slotte is het 2b systeem voorzien van een pneumatische lanceerinrichting, wat de inzetbaarheid ten goede komt. Zie ook www.aeronautics-sys.com.